Tüm Yayınlarımızı Kadim Mağaza‘dan Satın Alabilirsiniz.

Logo

Orient Hakkında

Orient Hakkında

2004 yılında yayın hayatına başlayan Kadim Yayın Grubu markası olan ORİENT YAYINLARI 20 yıldır Sosyal, Sağlık, Fen ve Eğitim gibi geniş bir yelpazede okuyucularına ders kitabı ve popüler nitelikli ve kaliteli eserler sunmaktadır.  ORİENT YAYINLARI, akademik yükselmede (Doçentlik ve Profesörlük başvurularında) ve akademik teşvikte, “ULUSLARARASI YAYINEVİ” statüsündedir.  

19 yıldır yayın hayatına aralıksız devam eden ORİENT YAYINLARI, yayımladığı 150’den fazla kitap doğrudan veya dağıtımcı kuruluşlar aracılığıyla ülke içerisindeki önemli resmi, üniversite ve özel kütüphanelere ulaştırılmaktadır. Yayınlarımız Oxford Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi gibi uluslararası üniversite kütüphaneleri tarafından temin edilerek dünya genelindeki akademisyen ve araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Aşağıda Orient Yayınlarının yer aldığı ulusal ve uluslararası üniversite kütüphanelerinin birkaçının linki verilmiştir.

———————–

YAZARA NOTLAR:

DOÇENTLİK BAŞVURUSU için ÜAK’In yönetmeliğinde tanımlı Ulusal ve Uluslararası Yayınevi tanımları (kaynak 1)

Ulusal Yayınevi: En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.

Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.Ulusal ve Uluslararası Yayınevi kriterini  YÖK’ aşağıdaki “AKADEMİK TEŞVİK Kriterleri Yönetmeliği” çerçevesinde belirlemiştir. (kaynak 2)

k) Tanınmış ulusal yayınevi: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

l) Tanınmış uluslararası yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

Kaynak 1: http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo10_2020E_10032020.pdf

Kaynak 2: https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=21&MevzuatNo=201811834&MevzuatTertip=5

———————

ORİENT YAYINLARI – Uluslararası Üniversite Kütüphaneleri

Harvard University Library’de yer alan kitap listemiz:

https://hollis.harvard.edu/primo-explore/search?query=any,contains,Orient%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1&tab=everything&search_scope=everything&vid=HVD2&lang=en_US&offset=0

Columbia University Library’de yer alan kitap listemiz: 

https://clio.columbia.edu/catalog?q=orient+Yay%C4%B1nlar%C4%B1&source=catalog&search_field=publisher&commit=Search

Princeton University Library’de yer alan kitap listemiz:

https://catalog.princeton.edu/catalog?utf8=%E2%9C%93&f1=all_fields&f2=publisher&f3=title&op2=AND&op3=AND&q1=&q2=orient&q3=&q=Orient+Yay%C4%B1nlar%C4%B1&range%5Bpub_date_start_sort%5D%5Bbegin%5D=&range%5Bpub_date_start_sort%5D%5Bend%5D=&search_field=advanced&sort=score+desc%2C+pub_date_start_sort+desc%2C+title_sort+asc&f1=all_fields&q1=&op2=AND&f2=publisher&q2=orient+yay%C4%B1nlar%C4%B1&op3=AND&f3=title&q3=&range%5Bpub_date_start_sort%5D%5Bbegin%5D=&range%5Bpub_date_start_sort%5D%5Bend%5D=&sort=score+desc%2C+pub_date_start_sort+desc%2C+title_sort+asc&search_field=advanced&commit=Search

Oxford University Library’de yer alan kitap listemiz:

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/search?query=any,contains,Orient%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1&tab=local&search_scope=LSCOP_OX&vid=SOLO&facet=library,include,MECDL&facet=creator,include,Tekin,%20%C3%9Czeyir&lang=en_US&offset=0

New York University Library’de yer alan kitap listemiz:

http://bobcat.library.nyu.edu/primo-explore/search?institution=NYU&vid=NYU&tab=all&search_scope=all&mode=basic&displayMode=full&bulkSize=10&highlight=true&dum=true&displayField=all&primoQueryTemp=orient%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1&query=any,contains,orient%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1&sortby=rank&lang=en_US

ORİENT YAYINLARI – Ulusal Üniversite Kütüphaneleri

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?vid=3&sid=42c76930-1d95-46c3-a2f0-def50de53614%40sdc-v-sessmgr01&bquery=Orient+Yay%c4%b1nlar%c4%b1&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl

Sabancı Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

https://risc01.sabanciuniv.edu/search~S9?/tOrient+Yay{u0131}nlar{u0131}%3B+1./torient+yayinlari++++++++1/-3,-1,0,E/2browse

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?qu=Orient+yay%C4%B1nlar%C4%B1&te=&rt=false%7C%7C%7CPUBLISHER%7C%7C%7CYay%C4%B1nc%C4%B1

Gazi Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://kutuphane.gazi.edu.tr/search*tur/?searchtype=t&searcharg=Orient+Yay%C4%B1nlar%C4%B1+%3B+&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Ara&searchlimits=&searchorigarg=tKadim+Yay%7Bu0131%7Dnlar%7Bu0131%7D+%3B+

Ankara Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://katalog.ankara.edu.tr/uhtbin/cgisirsi/?ps=g0adiJojuc/MAIN/305070054/123

Orient Uluslararası Yayın Evi Hakkında (ENG)